ผมบางผมร่วงจากการรักษาโรคมะเร็ง

ผมบางผมร่วง อันเป็นผลจากการรักษามะเร็ง

ข้อมูลที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหา ผมบางผมร่วง อันเป็นผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ เนื้อหาทั้งหมดนี้เกิดจากการเรียบเรียงข้อมูลอันเป็นผลของการศึกษาและวิจัยด้านผลกระทบของเส้นผมในหมู่ผู้รับการรักษาโรคมะเร็งโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับจากสถาบันและบุคลากรที่เกี่ยวข้องว่าสาระดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด หวังว่าข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้จะช่วยตอบคำตอบของคำถามมากมายให้กับผู้ที่กำลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหานี้ไม่มากก็น้อย

ผมบางผมร่วงคืออะไร?

โดยปกติหนังศีรษะของคนเราจะมีเส้นผมปกคลุมราว 100,000 เส้น ซึ่งเส้นผมจะมีการเติบโตเป็นลักษณะวงจร (Life cycle) จากเส้นผมเกิดใหม่ไปจนกระทั่งถึงจุดที่เส้นผมหมดสภาพและหลุดร่วงและมีผมเส้นใหม่งอกขึ้นมาแทนที่หมุนเวียนอยู่เป็นเช่นนี้เรื่อยไป แต่หากว่า ณ ช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดเส้นผมเกิดการหลุดร่วงมากผิดปกติศัพท์ทางการแพทย์เราเรียกอาการดังกล่าวว่า ผมร่วงมากผิดปกติหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Alopecia

ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาผมบางผมร่วงที่จะรู้สึกหงุดหงิดและเป็นกังวล แต่การที่ได้ทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปของปัญหานี้ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยมีมุมมองและตระหนักต่อปัญหาได้ดีขึ้นรวมถึงการที่ได้ทราบว่าถึงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเส้นผมก็จะกลับขึ้นมาใหม่ดังเดิม ซึ่งในระหว่างที่เกิดอาการดังกล่าวผู้ป่วยยังมีหนทางในการบรรเทาปัญหานี้ให้เบาบางลง

สาเหตุใดที่ก่อให้เกิดผมร่วง?

การรักษาโรคมะเร็งบางวิธีสามารถก่อให้เกิดอาการผมบางผมร่วงได้ วิธีดังกล่าวรวมถึงการให้คีโมและการฉายรังสีซึ่งส่งผลให้ต่อมเส้นผม (Hair follicle) ถูกทำลายและทำให้เกิดผมร่วงรวมถึงยังยับยั้งการเติบโตของเส้นผมที่จะงอกขึ้นใหม่อีกด้วย แต่อาการดังกล่าวก็เป็นเพียงผลกระทบในระยะสั้นๆ และสุดท้ายผมใหม่ก็จะขึ้นมาทดแทนในเวลาอันใกล้ ตามหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลคนไข้ด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือคุณพยาบาลจะต้องทำการแจ้งผู้ป่วยถึงผลข้างเคียงอันเกิดจากการรักษาโรคมะเร็งซึ่งก็คืออาการผมร่วงผมบางก่อนหน้าที่จะเริ่มขั้นตอนการรักษาเสมอ

ผมบางผมร่วงจากการรักษาโรคมะเร็ง
ภายหลังจากการรักษาโดยการให้คีโมหรือการฉายรังสีเส้นผมจะหลุดร่วงออกเกือบทั้งศีรษะ

การรักษาโรคมะเร็งแบบใดที่ก่อให้เกิดผมบางผมร่วง?

การรักษาโดยการให้คีโม (Chemotherapy)

การรักษารูปแบบนี้ ปริมาณของเส้นผมที่หลุดร่วงจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประเภทของตัวยาที่ใช้, ปริมาณของยาที่ได้รับ และการตอบสนองของร่างกายต่อการให้ยานั้นๆ มีตัวยาหลากหลายประเภทที่ถูกนำมาใช้ในการให้คีโมซึ่งมียาบางตัวที่ส่งผลทำให้ผมร่วงมากกว่าปกติรวมถึงส่งผลให้เส้นผมบางลีบในบางกรณี ในขณะที่ยาบางตัวนั้นแทบจะไม่ส่งผลให้เกิดอาการผมร่วงเลย อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการให้คีโมนั้นจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงที่ทำให้เกิดอาการผมร่วงแต่ก็ยังสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเส้นผมและทำให้ผมเปราะบางอีกด้วย

การฉายรังสี (Radiotherapy)

ปัญหาผมบางผมร่วงอันเกิดจากการรับการฉายรังสีนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ของอวัยวะของร่างกายส่วนที่ได้รับรังสี การฉายรังสีบริเวณศีรษะมักก่อให้เกิดการหลุดร่วงของเส้นผมบนหนังศีรษะ การได้รับปริมาณรังสีที่ค่อนข้างมากอาจจะส่งผลให้สีผมและลักษณะเส้นผมเปลี่ยนแปลงไปเมื่อผมงอกกลับขึ้นมาอีกครั้ง การรักษาแบบฮอร์โมนบำบัด (Hormone therapy) หรือแบบชีวภาพบำบัด (Biological Therapy) อาจจะส่งผลให้เส้นผมบางลงแต่ก็ถือว่าผลกระทบต่อเส้นผมค่อนข้างมีน้อยจนแทบสังเกตไม่เห็น

เราสามารถหยุดการหลุดร่วงของเส้นผมได้หรือไม่?

โดยทั่วไปแล้วไม่มีอะไรที่เราจะกระทำได้ในการที่จะป้องกันหรือยับยั้งการหลุดร่วงของเส้นผมได้โดยสิ้นเชิง แต่ในผู้ป่วยที่รับการรักษาโดยการให้คีโมหรือเคมีบำบัดบางประเภทอาจจะลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้โดยการสวมใส่หมวกทำความเย็น (Cold cap) หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ Scalp cooling การสวมหมวกดังกล่าวช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้โดยการที่ความเย็นจากหมวกจะช่วยชะลอการไหลของเลือดไปยังหนังศีรษะทำให้สารเคมีที่อยู่ในเลือดออกฤทธิ์ได้น้อยลงและช้าลง แต่ถึงกระนั้น แม้จะช่วยลดความเสี่ยงของการหลุดร่วงของเส้นผมได้แต่ก็ไม่ได้ผลถึง 100% และหมวกทำความเย็นจะช่วยลดผลข้างเคียงของบางตัวยาที่ใช้เท่านั้น วิธีนี้ใช้ได้กับผู้ป่วยเป็นบางรายและมีโรงพยาบาลเพียงบางแห่งที่ให้การรักษาในลักษณะดังกล่าว ทางที่ดีก่อนจะทำการรักษาควรขอคำปรึกษาจากคุณหมอหรือคุณพยาบาลว่าการรักษารูปแบบนี้จะเหมาะสมกับอาการของโรคหรือไม่

สวมหมวก Cold Cap ลดผมร่วง
ผมป่วยบางคนเลือกที่จะสวมใส่หมวกทำความเย็น (Cold Cap) เพื่อลดอาการผมร่วงจากการรักษาโรคมะเร็ง

เร็วแค่ไหนที่เส้นผมจะเริ่มหลุดร่วง?

ผมจะเริ่มหลุดร่วงภายหลังจากรับการรักษาแล้วเป็นเวลา 1 ถึง 2 สัปดาห์ การตัดผมให้สั้นก่อนที่จะเข้ารับการรักษาหรือเร็วที่สุดหลังจากการรักษาแล้วถือเป็นสิ่งที่ดีที่ควรปฏิบัติ การที่มีเส้นผมที่ยาวจะทำให้ผมหลุดร่วงง่ายกว่าและเร็วกว่าเส้นผมที่มีลักษณะสั้น ผู้ป่วยอาจจะมีอาการชาที่หนังศีรษะหรือไวต่อความรู้สึกหลังจากที่ผมเริ่มที่จะหลุดร่วงแล้ว สิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติและอาจจะมีอาการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน อาการผมร่วงนั้นโดยปกติจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไปและเวลาที่สระผมหรือหวีผมก็อาจจะมีผมหลุดออกมาเป็นกระจุกได้ บ่อยครั้งที่คนไข้จะพบเห็นกระจุกเส้นผมปรากฏบนหวีหรือบนปอกหมอนที่หนุนนอนอยู่ประจำ หากว่าเป็นเช่นนั้นแล้ว คุณอาจจะรู้สึกอยากที่จะโกนผมออกหมดทั้งศีรษะ

ทั้งนี้ ผมที่อยู่ใต้วงแขน, ขนตาและขนตามลำตัวอาจจะหลุดร่วงได้เช่นเดียวกัน

อาการผมหลุดร่วงเป็นกระจุก
ผมที่หลุดร่วงเป็นกระจุกเวลาที่สระผมหรือหวีผมถือเป็นภาพที่พบเจอเป็นประจำภายหลังการรักษา

การดูแลเส้นผมระหว่างรับการรักษา

หนังศีรษะของคุณอาจจะอ่อนไหวต่อการสระผม, หวีผมหรือจัดแต่งทรงผมในช่วงระหว่างที่ผมคุณเริ่มหลุดร่วงเมื่อเข้ารับการรักษาโรค ต่อไปนี้คือคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงดังกล่าว

  • หวีหรือแปลงเส้นผมอย่างนุ่มนวล เลือกใช้หวีที่มีความอ่อนนุ่มหรือหวีสำหรับเด็ก
  • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมที่ทะนุถนอมเส้นผมหรือปราศจากสารเคมีที่ทำลายเส้นผม
  • เลือกใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมทาลงบนหนังศีรษะเมื่อเวลาที่หนังศีรษะแห้งหรือรู้สึกคัน สามารถใช้น้ำมันที่สกัดจากพืชธรรมชาติเช่น น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันอัลมอนด์แทนมอยเจอร์ไรเซอร์ได้เช่นเดียวกัน
  • หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยายืดผม ที่ดัดผมไฟฟ้าและโรลม้วนผมไฟฟ้า
  • ในระหว่างนี้ใช้ผ้านุ่มซับผมเบาๆ ภายหลังการสระผม หากว่าจำเป็นต้องทำการเป่าผมให้แห้ง เลือกใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงมากหรือเลือกใช้เป็นลมเย็นก็พอ
  • หลีกเลี่ยงการดัดผมหรือยืดผมตรงถาวรในระหว่างที่รับคีโมหรือทำเคมีบำบัด และจะเป็นการดีที่สุดหากคุณไม่ทำสีผมในระหว่างนี้

ผมจะกลับขึ้นมาอีกเมื่อไหร่?

โดยปกติแล้วผมจะกลับขึ้นมางอกอีกครั้งภายใน 1-2 อาทิตย์หลังจากที่เสร็จสิ้นขั้นตอนการรักษาแล้ว ในบางกรณีผมจะงอกกลับมาทันทีถึงแม้ว่าการรักษายังไม่เสร็จสิ้นดี และเมื่อเวลาผ่านไป 5 ถึง 6 เดือน ผมบนหนังศีรษะควรจะกลับขึ้นมางอกจนปกคลุมเต็มหนังศีรษะและแลดูหนาอีกครั้ง แต่ผมที่งอกขึ้นใหม่อาจจะมีสีสันหรือลักษณะของเส้นผมที่ต่างออกไปจากเดิม อาจสังเกตเห็นได้ว่าเส้นผมบางลงหรือหนาขึ้น, สีจางลงหรือเข้มกว่าเดิมซึ่งในที่นี้ไม่สามารถที่จะระบุเจาะจงลงไปได้ ในตอนแรกผมที่งอกขึ้นมาใหม่จะเป็นผมเส้นเล็กๆ คล้ายผมของเด็กแรกเกิดและจะค่อยๆ เปลี่ยนสภาพเป็นผมที่แข็งและหนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ผมที่เติบโตใหม่จะมีอัตราส่วนความยาวประมาณครึ่งนิ้วต่อระยะเวลาหนึ่งเดือนโดยเฉลี่ย

ผมจะเริ่มขึ้นหลังผ่านการรักษา
ภาพแสดงให้เห็นผมใหม่ที่เริ่มกลับขึ้นมาหลังจากผ่านไป 1-2 อาทิตย์ (ภาพบน) และเมื่อครบ 1 เดือน (ภาพล่าง)

ผลกระทบต่อทางร่างกายและจิตใจจากการที่ผมร่วง

เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราจะรู้สึกไม่มีความสุขเมื่อเห็นการสูญเสียของเส้นผมของตนเอง สำหรับบางคนอาการผมร่วงถือเป็นสิ่งที่ทำใจยอมรับได้ยากที่สุดเมื่อเทียบกับผลกระทบอื่นๆ อันเกิดจากการรักษาโรคมะเร็ง คุณอาจจะรู้สึกว่าการสูญเสียเส้นผมนั้นก็ไม่ต่างอะไรไปจากการสูญเสียความเป็นตัวเอง (Identity) ของตนไปด้วย ขอแนะนำว่าคุณควรทำจิตใจให้ปลอดโปร่งและไม่ต้องรู้สึกอับอายในการที่จะระบายความรู้สึกที่อยู่ในใจของคุณให้แก่คุณหมอหรือคุณพยาบาลที่ดูแลคุณได้รับฟัง

หากสถานที่ที่คุณเข้ารับการรักษาไม่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้คำแนะหรือปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว คุณอาจขอเข้ารับคำแนะนำจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติซึ่งมีบุคลากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งมากมายที่สามารถให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่คุณได้ สามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์ 02 354 7037 หรือที่เว็บไซต์ www.nci.go.th

คุณอาจขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสวมใส่ผมเสริมหรือการเข้ารับการทอผมเพื่อใช้ในระหว่างที่ได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาเพื่อปกปิดปัญหาผมร่วงผมบางรวมถึงช่วยทำให้บุคลิกภาพของคุณดูดีได้อยู่ตลอดเวลา การที่สวมใส่ผมเสริมที่ได้คุณภาพและมีเส้นผม, สีผมและทรงผมที่ตรงกับผมเดิมของคุณ รวมไปถึงโครงสร้างของผมเสริมที่พอดีกับสรีระศีรษะของคุณจะช่วยทำให้ตัวคุณมีความรู้สึกไม่แตกต่างจากตอนก่อนที่จะรับการรักษาและยังช่วยสร้างความมั่นใจในเวลาที่ต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนภายนอกอีกด้วย

 

ปัจจุบันมีร้านหรือศูนย์บริการหลายแห่งที่ให้บริการทอผม ซึ่งบางแห่งก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีและมีการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ มากมายเพื่อสร้างการจดจำแบรนด์ในหมู่ลูกค้าในวงกว้าง ที่ พรสวรรค์ HAIR CENTER ของเราก็มีการให้บริการด้านการทอผมเช่นเดียวกัน และมีราคาที่ไม่แพงเนื่องจากศูนย์บริการด้านเส้นผมของเราไม่ได้ลงทุนซื้อโฆษณาผ่านสื่อใหญ่ๆ เหมือนผู้นำตลาดเจ้าอื่น และข้อดีของการที่เป็นศูนย์บริการแห่งเล็กอย่างเราอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราสามารถดูแลลูกค้าได้ใกล้ชิดทั่วถึงและมีความเป็นกันเองมากกว่า

ความรู้สึกของคนรอบข้าง

บางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกให้คนข้างเคียงทุกคนทราบถึงอาการของโรคที่เราเป็นอยู่หรือผลข้างเคียงของการรักษาโรคนั้นๆ ส่วนเหตุผลก็มีแตกต่างกันออกไปแต่โดยมากแล้วจะเป็นเหตุผลส่วนตัว บางคนอาจที่จะไม่รู้สึกกระดากอายในการที่จะแจ้งข่าวให้คนในครอบครัวได้รับทราบหรือกระทั่งบอกกล่าวให้คนรอบข้างได้รับรู้

ผู้คนที่อยู่รอบข้างอาจจะมีการตอบสนองต่อการรับรู้อาการของโรคที่คุณเป็นแตกต่างกันออกไป บางครั้งการแสดงออกของเขาเหล่านั้นอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกมีปมด้อย ส่วนมากแล้วคนส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยาในทางบวกคือให้กำลังใจและแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจเมื่อพบเห็นความเจ็บป่วยของเพื่อนมนุษย์ แต่บางครั้งเราอาจจะต้องพบเจอกับคนประเภทที่พูดโดยที่ไม่ได้คิดและคำพูดเหล่านั้นอาจทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเกินพรรณนา ดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ได้

การใช้ผ้าพันคอ, ผ้าโพกหัวพันปกคลุมศีรษะหรือการสวมหมวกไหมพรมอาจทำให้คนทั่วไปสังเกตเห็นถึงความแตกต่างและอาจคาดเดาถึงอาการเจ็บป่วยในคนผู้นั้นได้ง่ายกว่าการสวมใส่ผมเสริม ซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่ทราบและคิดว่าคุณทำผมทรงใหม่เพียงเท่านั้น ฉะนั้นลองไตร่ตรองดูถึงทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาผมร่วงผมบางอันเป็นผลข้างเคียงจากการรักษาโรค รวมถึงการที่จะบอกหรือไม่บอกถึงอาการของโรคที่เป็น หรือกระทั่งเลือกที่จะบอกกับใครหรือไม่บอกให้ใครรู้

การตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง อย่างไรก็ตามขออย่าได้สูญเสียกำลังใจและเลือกที่จะดึงตัวเองออกห่างจากวงสังคมที่เคยใช้ชีวิตหรือตัดขาดจากเพื่อนหรือคนรอบข้างเพียงเพราะเป็นกังวลว่าคนอื่นจะรู้เรื่องที่คุณมีอาการผมร่วงผมบาง เมื่อเวลาผ่านไปอะไรๆ ก็จะต้องดีขึ้น ขอให้มองโลกในแง่ดีเสมอ

ควรจะบอกลูกๆ ของคุณอย่างไรดี?

หากคุณมีบุตรไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด คุณอาจจะรู้สึกลำบากใจในการที่จะอธิบายให้เขาเหล่านั้นเข้าใจ โดยมากแล้ว เด็กๆ มักจะรู้สึกกังวลหรือกลัวน้อยกว่าผู้ใหญ่หากว่าได้รับรู้ถึงอาการเจ็บป่วยของผู้เป็นพ่อแม่ และบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าโรคดังกล่าวนั้นเป็นเช่นไรหรือคืออะไร ถึงแม้จะฟังดูยากลำบากที่จะทำความเข้าใจกับพวกเขาเหล่านั้น แต่การบอกออกไปตรงๆ ให้พวกเขารับทราบถือเป็นสิ่งที่ควรกระทำ อย่างน้อยก็ทำให้ลูกของคุณมีความพร้อมทางด้านจิตใจที่จะรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต คุณอาจจะลดความกังวลใจของพวกเขาโดยการบอกว่าสุดท้ายแล้วผมของคุณก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมอีกครั้งและอธิบายถึงเหตุผลในการที่จะต้องสวมใส่ผมเสริมหรือทำการปกปิดโดยวิธีอื่นๆ ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย

อาการขนตาและขนคิ้วหลุดร่วง

อาการขนร่วงสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งขนตาและขนคิ้วของคุณ ในบางคนจะเกิดอาการผมบางบริเวณที่ว่าหรือขนอาจจะหลุดร่วงออกจนหมด ในขณะที่ในผู้ป่วยบางคนอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในบริเวณดังกล่าวเลยแต่อย่างใด ปัญหาขนตาและขนคิ้วร่วงอาจจะกินเวลานานตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปีก่อนที่ขนจะกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง อาการขนตาร่วงอาจเกิดได้ในทุกช่วงเวลาที่รับการรักษาแต่มักเกิดขึ้นบ่อยกว่าในช่วงท้ายๆ ของการรักษา และในบางรายอาการดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นการรักษาแล้วด้วยซ้ำ

ขนคิ้วขนตาบางในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
การรักษาโดยการให้คีโมหรือการฉายรังสีอาจทำให้ขนบนร่างกายเช่น ขนตาหรือขนคิ้วร่วงได้

หากคุณมีอาการขนคิ้วบางลงหรือหลุดร่วง สามารถใช้เครื่องสำอางที่ใช้กับขนคิ้วในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ในปัจจุบันมีเครื่องสำอางหลายตัวไล่ตั้งแต่ดินสอเขียนคิ้วไปจนถึงแป้งทาผิวหรือกระทั่งบล็อกเขียนคิ้ว (Stencil) ที่สามารถใช้ในการตกแต่งบริเวณขนคิ้วให้แลดูเป็นธรรมชาติได้ คุณสามารถขอคำแนะนำจากเคาเตอร์ของพนักงานขายเครื่องสำอางใกล้บ้านเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมไปถึงเทคนิคการใช้และคุณประโยชน์ต่างๆ ที่ได้

การสูญเสียขนตาไปอาจส่งผลถึงภาพลักษณ์ภายนอกของตัวคุณรวมถึงความรู้สึกมั่นใจที่สูญเสียไป การที่ไร้ซึ่งขนตาทำให้ดวงตาขาดการปกป้องจากแสงแดดและสิ่งสกปรกที่อาจปลิวเข้าตาได้ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเคืองตาหรือคันลูกนัยน์ตา หากเกิดอาการดังกล่าวควรขอคำแนะนำจากพยาบาลถึงความจำเป็นในการใช้ยาหยอดตาในการชะล้างสิ่งสกปรกออกจากดวงตา ซึ่งต้องดูด้วยว่าสามารถกระทำระหว่างรับการรักษาได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ที่เขียนขอบตา (Eyeliner) กรีดบริเวณขอบตาบนเพื่อปกป้องดวงตาของคุณและทำให้คุณดูดีได้ด้วย ทางที่ดีควรที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารระคายเคืองและระมัดระวังในเรื่องสุขอนามัยในการใช้เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากการใช้งานนั้นๆ

ผมเสริมทำมาจากอะไร?

วิกผมและผมเสริมต่างทำมาจากเส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic) หรือทำจากเส้นผมของมนุษย์ซึ่งต่างมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไป อาจจะไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าผมแบบใดดีกว่ากัน ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ใช้งานเป็นหลัก ข้อดีที่เห็นได้ชัดของผมเสริมที่ทำขึ้นจากเส้นใยสังเคราะห์นั้นคือมีแบบผมและสีผมให้เลือกมากมายรวมถึงการใช้งานและดูแลรักษาความสะอาดที่ทำได้ง่าย แต่ข้อเสียคืออาจแลดูไม่เป็นธรรมชาติเท่าผมเสริมที่ทำขึ้นจากเส้นผมจริงและไม่คงทนเท่าดังนั้นเมื่อใช้งานไปสักระยะจะต้องเปลี่ยนอันใหม่ ในขณะที่ผมเสริมที่ทำจากผมจริงนั้นจะแลดูเป็นธรรมชาติมากกว่าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแต่แน่นอนว่ามีราคาที่สูงกว่า ผมเสริมประเภทนี้ต้องการการดูแลที่มากกว่าและต้องทำการจัดแต่งทรงผมทุกครั้งภายหลังจากที่ทำความสะอาดแล้วเพื่อให้ผมเข้ารูป

ทอผมหรือใส่ผมเสริมทำได้ที่ไหน?

ผมเสริมหรือการทอผมนั้นในปัจจุบันมีศูนย์ให้บริการหลายแห่งด้วยกัน คุณควรจะเลือกเข้ารับคำปรึกษากับศูนย์บริการที่น่าเชื่อถือและอยู่ในธุรกิจการทอผมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร หากคุณต้องการให้ทางศูนย์ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการรักษาและทำความสะอาดตัวผมเสริมรวมถึงการจัดแต่งทรงและการทำสีผมต่างๆ สามารถคุยกับทางช่างทอผมประจำศูนย์บริการนั้นๆ ได้โดยตรง แต่อาจจะมีค่าบริการเพิ่มขึ้นมาเป็นครั้งๆ ไป หรือบางแห่งอาจจะนำเสนอบริการในรูปแบบของการเป็นสมาชิก (Member) ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่ 1 ปีไปจนถึง 2 ปี ซึ่งภายหลังจากที่เป็นสมาชิกแล้วคุณสามารถเข้ารับการสระผม เป่าผมหรือจัดแต่งทรงผมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดอายุของการเป็นสมาชิกนั้น ซึ่งที่ พรสวรรค์ HAIR CENTER ของเราก็มีการให้บริการทั้งในแบบชำระเงินเพื่อทอผมครั้งเดียวจบหรือจะเป็นในรูปแบบของสมาชิกรายปีก็มีเช่นเดียวกัน

หากเป็นไปได้คุณควรที่จะเข้าพบขอคำปรึกษาจากช่างทอผมแม้เป็นช่วงเวลาก่อนหน้าที่ผมของคุณจะร่วงจนหมด แม้ว่าคุณอาจจะยังไม่แน่ใจ ณ ขณะนั้นว่าคุณจะได้ใช้หรือต้องการสวมใส่ผมเสริมหรือไม่ ที่แนะนำให้ทำเช่นนั้นเป็นเพราะช่างทอผมจะได้มีโอกาสเห็นว่าเส้นผมเดิมของคุณนั้นเป็นเช่นไร สีผม ลักษณะเส้นผม ทำให้สามารถเตรียมข้อมูลที่จำเป็นก่อนที่จะออกแบบและสั่งทำตัวผมเสริมได้เพื่อที่จะได้งานที่ออกมาใกล้เคียงกับผมเดิมของคุณให้มากที่สุด หากว่าไม่สะดวกที่จะทำเช่นนั้น คุณควรที่จะถ่ายรูปทรงผมเดิมของคุณไว้และนำไปให้ช่างทอผมประจำตัวของคุณดู ซึ่งก็จะช่วยให้การออกแบบทรงผมนั้นง่ายขึ้น

คุณควรที่จะให้เวลาตนเองในการตัดสินใจก่อนที่จะสั่งทำผมเสริม ลองไตร่ตรองและตัดสินใจให้ดีเสียก่อน ไม่ต้องรีบร้อนที่จะทำหากคุณยังไม่มั่นใจ 100% อาจจะขอเวลาในการตัดสินใจและกลับเข้าพบกับช่างทอผมในโอกาสหน้าได้ ที่ พรสวรรค์ HAIR CENTER เรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่มีพันธะหรือข้อผูกมัดใดๆ หากได้พูดคุยแล้วคุณตัดสินใจที่ยังไม่รับการทอผมกับเราหรือไปใช้บริการกับเจ้าอื่นๆ ทางเราถือว่าการได้พูดคุยกับลูกค้าถือเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะคติซึ่งกันและกัน และทางเราก็สามารถนำเอาความต้องการหรือข้อคิดเห็นของลูกค้าทุกท่านมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดและดียิ่งๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า

ทั้งนี้ คุณสามารถใช้ LINE เป็นช่องทางหนึ่งในการพูดคุยปรึกษาเบื้องต้นกับทางเราได้ที่ 084-448-1665 คุณพร ทุกวันไม่มีวันหยุด

การดูแลเส้นผมเมื่อผมกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

ดูแลรักษาเส้นผมของคุณอย่างทะนุถนอมเมื่อผมของคุณกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เลือกใช้แปลงหวีผมที่มีซี่ที่อ่อนไม่แข็งจนเกินไปพร้อมทั้งเลือกใช้แชมพูสระผมสูตรอ่่อนโยน ดีที่สุดคือแชมพูสำหรับเด็กในช่วง 6 เดือนแรกหลังรับการรักษาหรือจนกว่าเส้นผมที่ขึ้นใหม่จะเป็นเส้นผมที่มีความแข็งแรงภายหลังจากการรับการรักษาโดยวิธีการให้คีโมหรือการฉายรังสีแล้ว เส้นผมของคุณอาจต้องใช้เวลาในการงอกกลับขึ้นมาใหม่จนกระทั่งถึงจุดที่ผมกลับมาหนาเต็มหนังศีรษะอีกครั้ง หากคุณต้องการที่จะย้อมสีผมหรือดัดผมควรที่จะรออย่างน้อยๆ 6 เดือนหลังจากผ่านพ้นการรักษาแล้ว เมื่อใดที่ผมของคุณยาวมากพอและหนังศีรษะอยู่ในสภาพที่ดีแล้ว คุณก็สามารถทำการใดๆ กับผมของคุณได้ตามปกติ

อย่าทำการย้อมผมหากว่าหนังศีรษะของคุณมีอาการตกสะเก็ด, เป็นแผล, คันหรือระคายเคือง หากเส้นผมมีสภาพแห้งกร้านหรือแตกปลาย ลองสอบถามช่างทำผมที่ร้านเสริมสวยที่คุณใช้บริการเป็นประจำก่อนที่จะทำการใดๆ กับเส้นผมหลังจากเข้ารับการรักษาโรคแล้ว หรืออาจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืชหรือเลือกสีย้อมผมที่มีส่วนผสมที่ปราศจากสารเคมีรุนแรงที่เป็นอันตรายต่อเส้นผม อาจทำการทดสอบก่อนการใช้โดยการแต้มหรือทาผลิตภัณฑ์นั้นๆ ลงบนเส้นผมในบริเวณแคบและรอดูผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าผมของคุณจะไม่สูญเสียสภาพและหลุดร่วงในภายหลัง

ผมกลับมาขึ้นเต็มอีกครั้งหลังการรักษา
ภาพแสดงให้เห็นถึงผมที่กลับขึ้นมาเกือบเต็มศีรษะอีกครั้งหลังจากผ่านไป 6 เดือน (ภาพบน) และ 8 เดือน (ภาพล่าง)

ถ้าไม่ต้องการสวมใส่ผมเสริม มีทางเลือกอื่นๆ แบบใดบ้าง?

นอกจากการสวมใส่ผมเสริมแล้ว ผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งมีอาการผมร่วงจากการรักษายังมีทางเลือกอื่นๆ ในการที่จะแก้ไขปัญหาบุคลิกภายนอกนี้ได้โดยการใช้สิ่งของอื่นๆ เช่น ผ้าพันคอ ผ้าโพกศีรษะ หรือสวมหมวก และยังมีอุปกรณ์สวมใส่ศีรษะซึ่งสามารถสวมใส่เวลาที่นอนหลับพักผ่อนในเวลากลางคืนด้วยได้ซึ่งให้ความสบายในการสวมใส่และยังให้ความอบอุ่นแก่หนังศีรษะในเวลาเดียวกัน หมวกหรือผ้าที่ทำมาจากผ้าฝ้ายมักจะให้ความอยู่ตัวและกระชับเวลาที่ปกคลุมหนังศีรษะดีกว่าเส้นใยที่ทำมาจากโพลีเยสเตอร์หรือไนลอน

การสวมใส่หมวกไหมพรม
การปกปิดปัญหาผมบางที่ได้ผลอย่างหนึ่งคือสวมหมวกไหมพรมหรือหมวกที่ทำจากผ้าฝ้ายซึ่งสามารถสวมทั้งเข้านอนได้

หากว่าคุณตัดสินใจที่จะไม่สวมใส่สิ่งใดๆ ปกคลุมหนังศีรษะของคุณเลย อย่างน้อยก็ควรที่จะทำการป้องกันแสงแดดและรังสียูวีโดยการที่ทาครีมกันแดดบนหนังศีรษะทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

สุดท้ายนี้ ทางเรา พรสวรรค์ HAIR CENTER หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระต่างๆ ที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้น จะเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ที่กำลังประสบปัญหาผมร่วงผมบางอันเกิดจากการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันรวมไปจนถึงบุคคลซึ่งอาจจะมีคนรู้จัก คนที่เคารพรัก หรือคนในครอบครัวที่กำลังเผชิญกับโรคร้ายดังกล่าว ในการที่จะทำความเข้าใจและปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น เราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการยืนหยัดต่อสู้ในผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้

ปรึกษาการแก้ไขปัญหาผมบางด้วยการทอผม

@pornhaircenter

นอกจากนี้เรายังมีช่องทางติดต่อผ่าน Official Websites ของทางร้านอีก 4 เว็บด้วยกันนั่นคือ

ต่อผมร้านพรสวรรค์

www.pornsalon.com

Screenshot 2018 04 08 19.19.54www.pornsawanspa
ทำผมwww.fb .pornsalon

หัวพจ spawww.fb .pornsawanspa

Scroll to Top